top of page
v

PAWEŁ KRÓTKI. phystiotherapist & performance Coach.

PAWEŁ KRÓTKI. phystiotherapist & performance Coach.

PAWEŁ KRÓTKI.
physiotherapist & performance coach.

Uporządkowane!

Nawigowanie procesem rehabilitacji sportowej łączy w sobie rozwiązania proste tj. kierowanie się wytycznymi ogólnymi oraz środki skomplikowane i twórcze, będące częścią sztuki nauczania i nabywania specjalnych umiejętności sportowych.

Ich właściwy dobór powinien wspierać indywidualizację, specyfikę sportu oraz taki zakres metod, które są w zasięgu faktycznych możliwości danej praktyki medycznej.

 

Polega on na stworzeniu popartej wiedzą naukową struktury, która obejmuje niezbędne założenia medycyny sportowej, bezpieczną ścieżkę progresji ćwiczeń, spójną komunikację, podział odpowiedzialności i wspólny dla całego zespołu klinicznego pomiar postępu przy użyciu dostępnej wiedzy i innowacji technologicznych.

Proste?

Do wspomnianych ogólników warto dodać subiektywne symptomy, które często przeszkadzają, nie pozwalając na poruszanie się bez popełniania błędów i kompensacji.

Pomimo tego odbudowa deficytów motorycznych, reorganizacja umiejętności i bezpieczny powrót do sportu są całkowicie realne i możliwe do osiągnięcia, jeśli stosowany protokół oparty jest na modelu kompleksowej rehabilitacji atletycznej.

Przeszkodą w realizacji całości jego założeń są częste ograniczenia czasu, sprzętu, technologii, komunikacji, finansów, a także konstruktywnej wiedzy, która tłumaczy hierarchię wdrażania praktycznych rozwiązań treningowych od–A–do–Z.

Od A do Z.

Struktura rehabilitacji tworzy czytelne ramy postępowania:

  • Stanowi punkt odniesienia dla czasu leczenia po urazie.

  • Ułatwia tłumaczyć deficyty motoryczne na właściwe metody korekcyjne.

  • Włącza w proces samego zawodnika, będącego centralną postacią rehabu.

  • Pozwala przezwyciężać ograniczenia czasu, wyposażenia i rozwiązań high-tech.

  • Upraszcza realizację założeń atletycznych tj. plyometria czy powrót do biegania.

  • Podkreśla znaczenie roli lekarza, fizjoterapeuty, trenera i psychologa sportu.

Przede wszystkim zaś uczy porządku, profesjonalizmu, racjonalnego myślenia, praktycznej implementacji rozwiązań, transparentnej dokumentacji medycznej, przystępnej komunikacji, interdyscyplinarnego dzielenia decyzji o powrocie do sportu oraz kontrolowania wyzwań jakie stawia "całościowa" rehabilitacja atletyczna.

Wizualizacja przepaści funkcjonalnej między konwencjonalnym modelem rehabilitacji ogólnej, a atletyczną perspektywą późnych etapów:

Integralny diagram skali bodźca treningowego, obejmująca modele VAS, RIR i RM w odniesieniu do kluczowych etapów rozwoju atletycznego:

Model postępowania w fazie pooperacyjnej po ACLR i przewidywania poziomu niesprawności z uwzględnieniem kryteriów klinicznych:

Przykłady zastosowania.

Twórz teraz!

Nauka tworzenia kompleksowych struktur rehabilitacji atletycznej z możliwością konsultowania swoich prac stanowi nowość i innowację na polskim rynku szkoleń.

Chętnie podzielę się swoim +14-letnim doświadczeniem klinicznym w pracy zarówno jako utytułowany fizjoterapeuta oraz trener przygotowania motorycznego, który nie jest wyłącznie "edukatorem", lecz pasjonatem dydaktyki z wieloletnim stażem w sporcie.

Pomogę w syntezie prawidłowych (perfekcyjne nie istnieją) aspektów Twojej pracy i nabycia elokwencji w nauczaniu motorycznym, dzięki czemu zasadność treningu stosowanego w rehabilitacji sportowej stanie się dopasowana do Twojej wyjątkowej praktyki klinicznej.

Podstawy.

Temat

Opis

Czas

Termin

Nauka o sporcie w rehabilitacji.
OPCJA POJEDYNCZEGO DOSTĘPU

Wykład wprowadzający nt. teorii nauk, a w szczególności o relatywnie młodej dziedzinie 'sports science' stosowanej we współczesnej medycynie sportowej, z przykładami wiedzy uniwersalnej, stosowanej, złożonej i praktycznej.

1 h

DOSTĘPNY
OD ZARAZ

Klasyfikacja ruchu człowieka.
OPCJA POJEDYNCZEGO DOSTĘPU

Systematyka ruchu człowieka wciąż pozostaje jednym z najmniej ścisłych obszarów nauk sportowych. Prelekcja omówi utarte, ogólne i innowacyjne modele klasyfikacji najważniejszych ćwiczeń stosowanych w rehabilitacji.

2 h

DOSTĘPNY
OD ZARAZ

Zasady rehabilitacji atletycznej.
OPCJA POJEDYNCZEGO DOSTĘPU

Od podstaw po wydajność, czyli tzw. 'performance'. Spektrum atletyczne obejmuje ścieżkę rozwoju, tworzącą "kręgosłup" każdego protokołu, który ma za zadanie przygotować zawodnika do bezpiecznego powrotu do sportu.

1.5 h

DOSTĘPNY
OD ZARAZ

Periodyzacja w rehabilitacij.
OPCJA POJEDYNCZEGO DOSTĘPU

Właściwa periodyzacja wzbogaca rehabilitację o cechy: cykliczności, która umacnia korzystne adaptacje oraz różnorodności, która redukuje monotonię. Stymulacja wzrostu może przebiegać liniowo, falująco i czasem też blokowo.

2 h

DOSTĘPNY
OD ZARAZ

Nauczanie motoryczne.

Więcej informacji wkrótce.

Planowany na 2024

Dydaktyka nieliniowa.

Więcej informacji wkrótce.

Planowany na 2024

PODSUMOWANIE

Orientacyjna objętość czasowa webinarów dla części wstępnej w 2023 roku.

6 h

=

FRAMEWORK

kompleksowego

procesu

rehabilitacji

atletycznej

rama

dopasowana

do

Twoich

unikalnych

realiów

pracy

maksymalnie

postępowania

program

zorganizowany

w

zyskujący

uznanie

coraz

większe

praktyce

światowego

klinicznej

oraz

treningu

motorycznym

.

poziomu

to

oraz 

dostępności

środków

treningowych

i

technologii

sports-science

Edukacja i konsultacje.

Seria szkoleń adresowana do lekarzy, fizjoterapeutów oraz trenerów, dla których ruch i motoryka człowieka – będące niezastąpionym środkiem usprawniania – wciąż pozostają nieodszyfrowaną (w pełni) enigmą.
 

Program obejmuje różne opcje dostępu do webinarów online, bazy +750 ćwiczeń, komunikatora Slack oraz interaktywnych narzędzi do tworzenia kompleksowych struktur rehabilitacji wraz z możliwością konsultowania swoich indywidualnych programów rehabilitacyjnych.Rok 2023 kończy realizację większości zagadnień związanych usprawnianiem sportowego kolana po ACLR.

 

Lata następne pozwolą mi skupić się na strukturyzowaniu pozostałych urazów oraz dalszym rozszerzaniu projektu klasyfikowania ruchu człowieka, którym dzielę się z uczestnikami w ramach bazy ćwiczeń.

Zaufali mi:

Opcje uczestnictwa.

SAMODZIELNA

950 PLN

WOLISZ UCZYĆ SIĘ SAMEMU.

Nie zależy Ci na powiadomieniach z kolejnego komunikatora.

W CENIE:

• dostęp do wszystkich live webinarów planowanych na rok 2023 oraz do ich nagrań wraz z prezentacjami PDF.

∗ razem 20 webinarów o objętości ok. 25h dydaktyki pełnej praktycznych rozwiązań złożonych problemów.

SPOŁECZNA

1450 PLN

JESTEŚ ISTOTĄ SPOŁECZNĄ.

Zależy Ci na wymianie poglądów i rzeczowej debacie nt. stosowania ćwiczeń w rehabilitacji sportowej.

W CENIE:

• identyczny dostęp do webinarów jak w przypadku opcji samodzielnej.


DODATKOWO:

• dostęp do bazy +750 ćwiczeń.
• dostęp do komunikatora Slack.

• dostęp do poleceń aktualnej literatury w omawianej tematyce.

∗ dostęp do opcji społecznej może zostać ograniczony ze względu na duże zainteresowanie programem.

KONSULTACYJNA

2250 PLN

CHCESZ MIEĆ PEWNOŚĆ.

Chcesz stworzyć swój framework rehabilitacji atletycznej, który dostosowany jest do Twoich ulubionych narzędzi i unikalnych zasobów miejsca wykonywania pracy.

W CENIE:

• wszystko to co w opcji społecznej.

DODATKOWO:

• 2x 1-godzinne konsultacje, w których przedstawisz pracę swojej struktury rehabilitacji dla danego rodzaju kontuzji i którą wspólnie poddamy (realnej) optymalizacji.

∗ przedłużenie dostępu do programu do końca 2024 wraz z pozytywnym zaliczeniem.

• certyfikat ukończenia.

Cześć!

Ilość zmiennych, które obejmują współczesną rehabilitacja sportowa jest ogromna.

Wartości serii–powtórzeń, dobór intensywności względem maksymalnych zdolności siłowych, powtórzeń w rezerwie, zakresu i tempa ruchu czy faz czynności mięśni wyrażają ważną, lecz jedynie analityczną część postępowania ze sportową kontuzją.
 

Na dokładkę dochodzi niepowtarzalny obraz kliniczny każdego pacjenta, który w wyniku realizacji protokołu rehabilitacyjnego poddawany jest złożonym procesom adaptacji strukturalnej i funkcjonalnej. Specyficznym zadaniem ich oddziaływania na nadwyrężony organizm i psychikę sportowca jest powrót do wydajności atletycznej sprzed urazu i ponowne przygotowanie "całego człowieka" do wymagań wyczynu sportowego.

Opcje dodatkowe.

Usługa

Opis

Czas

Termin

Pachwina.

Więcej informacji wkrótce.

Planowany na 2024

Staw ramienny.

Więcej informacji wkrótce.

Planowany na 2024

Tkanki miękkie.

Więcej informacji wkrótce.

Planowany na 2024

FAQ.

01. Czy rehabilitacja potrzebuje cech atletycznych?

Konwencjonalne podejście do rehabilitacji ortopedycznej nie obejmuje wszystkich aspektów rozwoju atletycznego.

Zawiera ważną część postępowania we wczesnych i środkowych fazach, które są pożyteczne dla bezpiecznego i dającego się zmierzyć postępu funkcjonalnego pacjenta oraz przejrzystej komunikacji wewnątrz zespołu medycznego. Zdarza się jednak, że brakuje jej metod nastawionych na przygotowanie sportowca do takiego powrotu do sportu, który cechuje się minimalnym ryzykiem ponownej kontuzji.

02. Co zatem atletyzm daje rehabilitacji?

Chroni przed tendencją przepisywania niedostatecznie intensywnych ćwiczeń, które mogą redukować potencjalne korzyści i przekładać się nie długotrwałe niedotrenowanie. Wypełnia też przepaść, która rozciąga się między wynikami większości protokołów, a wymaganiami powrotu do rywalizacji w jej pełnym wymiarze. By wypełnić tę lukę, niezbędne są takie aspekty treningu, które realizuje się albo pobieżnie albo brakuje na nie czasu i/lub zasobów.

Wyraźnym przykładem jest nauczanie plyometrii, powrót do biegania czy trening wydolności.

03. Czym jest struktura rehabilitacji sportowej?

To rozplanowany zbiór wszystkich metod, umieszczonych w konkretnych ramach, dzięki czemu cały proces jest trzymany w ryzach.

Framework to więcej niż program treningowy – to model wyróżniający się spójnością z wiedzą naukową, ciągłością realizacji praktyki oraz zakończeniem dającym satysfakcjonujące rezultaty. Jest jak mapa, która obejmuje wszystkie możliwe do wykonania w danej praktyce klinicznej zabiegi, ćwiczenia i testy.

Pomaga też standaryzować stosowane podejścia, przez co lekarz, fizjoterapeuta i trener rozumieją się lepiej i wspólnymi siłami poprawiają wyniki leczenia.

04. Ile wiedzy klinicznej zawiera szkolenie?

Każdy wykład pt. “wytyczne” (guidelines) obejmuje podstawy kliniczne, niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia treningu w rehabilitacji sportowej.


Tłumaczę je względem prostego podziału faz na wczesną, środkową i późną rehabilitację. Każda z nich opisana jest ponadto czytelnymi kryteriami przejścia, których spełnienie pozwala na wykonanie kroku (a właściwie skoku) milowego na wyższe piętro sprawności.

Rozpoznanie opóźnienia lub nadmiernej stagnacji w postępach, pozwala na konsolidację programu – celem doszlifowania braków i/lub wskazanie do konsultacji lekarskiej – celem wykluczenia powikłań opornych na nawet najbardziej twórcze i imponujące ćwiczenia.

05. Czy frameworki mają podstawy naukowe?

Frameworki mają głównie podstawy pragmatyczne: mają sprawdzać się w danej konkretnej praktyce i mieścić w zasięgu zdolności sztabów operacyjnych, dostępności sprzętu i przeszkód w “donoszeniu” rehabu do samego końca. Ich częścią jest oczywiście EBP (praktyka oparta na dowodach), a całość treści oparta na jest +100 poleceniach literatury naukowej.

Omawiane pojęcia poddawane są syntezie zgodnie z regułą: prawda–prostota–zastosowanie (brzytwa Ockhama) oraz segregowane względem znanego z teorii nauk podziału wiedzy na uniwersalną, stosowaną i innowacyjną. Wpisują się w dodatku w ideę racjonalizacji: używania uproszczeń niezbędnych do skupienia się na kluczowych wyzwaniach i odrzucania zbędnych detali.

Struktury, które tworzę, inspirowane są ponadto tymi, których używają referencyjne kliniki sportowe i naszpikowane typowym-dla-mnie pięknym stylem estetycznym, narzędziami utrwalania wiedzy i wysoko-praktycznym kontekstem implementowania skutecznych środków treningowych.

06. Co znajdę w bazie +750 ćwiczeń?

Kolekcję ćwiczeń, którymi pracuję na codzień w swojej praktyce.

Od kilku lat zbieram je, gromadząc dotychczasowe doświadczenia z BODYWORK®, Mirai i (obecnie) Óptimo. Przesłaniem bazy jest szybkość w dostarczaniu ćwiczeń do pacjentów oraz sens dydaktyczny prowadzenia lekcji online, które nie są przez to suche od teorii, wyrwane z kontekstu i potwornie nudne.

Baza stworzona w oparciu o ogólną teorię modelowania (GMT), która ma za zadanie mapowanie, redukcjonizm i rzeczowość w nauczaniu motorycznym.

Jest przykładem modelu integralnego, łączącego techniki proste ze złożonymi oraz rozwiązania twórcze, które mogą sprawdzać się w przypadku osób wymagających wysokiej indywidualizacji zabiegów. Baza wyraża pogląd “rozsądku idącego w parze z wyobraźnią” i otwarcie przeciwstawia się szablonowej systematyce ruchu człowieka, która w stopniu znikomym spełnia potrzeby specjalizacji sportowej, różnorodności ruchu czy rozwoju zdolności atletycznych.

07. Czy baza zawiera tylko ćwiczenia na kolano?

Nie!

Zawiera ćwiczenia na całe ciało, lecz np. te na dolne plecy czy na staw ramienny jeszcze nie zostały jeszcze przeze mnie "ustrukturyzowane".

Mieści w sobie stretching medyczny, mobilność ogólną i specjalną, kontrolę motoryczną, ćwiczenia równoważne i perturbacyjne, podstawowe i zaawansowane ćwiczenia siłowe z użyciem maszyn, wolnych ciężarów czy sprawności gimnastycznych, metody akumulacyjne i maksymalne, a także techniki inspirowane olimpijskim podnoszeniem ciężarów i ćwiczenia balistyczne. Znajdziesz w niej także metody rozwoju mocy, drille lokomotoryczne i biegowe, techniki plyometryczne, przykłady ćwiczeń specjalnych, w tym trening okluzyjny i izometryczny na różnych etapach specjalizacji, proste i złożone sposoby testowania, strategie prewencyjne oraz mnóstwo wariacji ćwiczeń. Te ostatnie efektywnie obalają aroganckie przekonanie, że “koło” (w temacie ruchu człowieka) zostało już dawno temu odkryte i tworzą jedną z największych wartości programu.

Koniec końców, nic nie weryfikuje rehabilitacji tak bardzo jak poziom oferowanego przez nas ruchu, czyż nie?

08. Co zyskam z konsultacji jeden-na-jeden?

Kopa motywacyjnego, by raz-a-dobrze uporządkować swoje postępowanie i zoptymalizować wyniki rehabilitacji.

Perspektywa konsultacji sprawi, że usiądziesz do powtórek treści, stworzysz własną strukturę oraz otworzysz się na konstruktywną opinię.

Oferowane przeze mnie szkolenie przygotowane jest w oparciu o narzędzia dydaktyczne, które inspirują do studiowania, sukcesywnego wdrażania nowych technik oraz kreatywnego rozwiązywania złożonych problemów. Zależy mi, byś nabył/a sprawność w łączeniu dwóch istotnych podejść: (1) strategii ruchowych – wyrażających zasób słownictwa, których używasz w sztuce prowadzenia treningu z (2) analityczną częścią programowania i periodyzacji – będącą czym na wzór zasad gramatycznych, które warto znać, by “lepić” sensowne zdania. To poprzez nie, tam na sali ćwiczeń, przemawia indywidualny ruch Twojego pacjenta.

Wszystko to ostatecznie ma zostać uszyte na miarę Twoich zdolności i repertuaru metod, które są możliwe do zastosowania w Twojej unikalnej praktyce!

ACLR.

Webinar

Opis

Czas

Termin

Struktura od podstaw.
OPCJA POJEDYNCZEGO DOSTĘPU

Program rehabu dla ACLR pełni modelową rolę dla omawianych w literaturze  protokołów konwencjonalnej rehabilitacji pooperacyjnej, dlatego jeśli chcesz usprawnić wyniki swoich procedur, zacznij do 'frameworka' dla kolana.

1 h

DOSTĘPNY
OD ZARAZ

Wytyczne wczesnej fazy.
OPCJA POJEDYNCZEGO DOSTĘPU

Zalecenia kliniczne dla rehabilitacji w okresie rekonwalescencji i gojenia tkanek z podkreśleniem znaczenia wczesnego i bezpiecznego aktywizowania pacjenta oraz przeciwdziałania inhibicji artrogenicznej i atrofii mięśniowej.

1 h

DOSTĘPNY
OD ZARAZ

Wytyczne środkowej fazy.
OPCJA POJEDYNCZEGO DOSTĘPU

Zalecenia kliniczne i treningowe w okresie obciążania tkanek, reedukacji zdolności chodu–biegu oraz wprowadzania umiarkowanych obciążeń dla hipertrofii mięśniowej i budowania ogólnej pojemności na trening siłowy.

1 h

DOSTĘPNY
OD ZARAZ

NMES i BFR w rehabilitacji.
OPCJA POJEDYNCZEGO DOSTĘPU

Praktyczne kompendium wiedzy o pasywnych formach hamujących sprawność we wczesnym okresie pooperacyjnym wraz z bogatą prezentacją ćwiczeń okluzyjnych obejmujących niskie–umiarkowane–wysokie obciążenia. 

1.5 h

DOSTĘPNY
OD ZARAZ

Ćwiczenia wczesnej fazy.

Encyklopedia ćwiczeń zorientowanych na kontrolę motoryczną, poprawę mobilności oraz wstępne obciążenie, przedstawiona przy użyciu wyposażenia medycznego i w pełnym kontekście topowej kliniki wraz z zastępnikami.

1.5 h

26.09.2023

Ćwiczenia środkowej fazy.

Encyklopedia ćwiczeń zorientowanych na metodę trójfazową, mobilność specjalną, kontrolę płaszczyzny czołowej i poprzecznej oraz bezpieczny postęp z metody akumulacyjnej do ciężkiej metody siłowej ≥ 90% · RM.

1.5 h

29.09.2023

Drille lokomocyjne.

Zdolności lokomocyjne stanowią ważną część rozwoju kontroli motorycznej, która oparta jest na nauce koordynacji i rytmu, osadzonej w realiach percepcji zewnętrznej, którą warto kształtować ponad zwyczajną korekcję chodu.

1.5 h

3.10.2023

Powrót do biegania.

Na żaden aspekt rehabu nie brakuje tak bardzo czasu i zasobów jak na RTR. Nic nie powoduje też tak wyraźnej "przepaści" między wynikami rehabilitacji a wymaganiami wyczynu sportowego, jak brak programu powrotu do biegania.

1.5 h

24.10.2023

Ścieżka plyometrii.

Ćwiczenia skocznościowe w rehabilitacji tworzą oddzielną ścieżkę progresji, obejmującą wszystkie niemalże fazy protokołu i rozplanowane cykle treningu: od absorpcji, przez sztywność po skoki ciągłe i metodę szokową.

2 h

31.10.2023

Schematy progresji.

Analityczna strona programowania jest piętą achillesową, nie tylko fizjoterapii. W wykładzie tym poznasz proste schematy serii–powtórzeń względem RM oraz użyteczne algorytmy Excel czy zastosowanie języka R+ i chat'u GPT–4.

1 h

12.2023

Testowanie funkcjonalne.

Jak ocenić postęp funkcjonalny pacjenta w "środkowym aceelu"? Czy hop–tesy realizować osobno czy integrować z programem? Co ma większe znaczenie – kontrola biomechaniczna czy może wynik w pojemności czasu?

1.5 h

12.2023

Powrót do sportu.

Decyzja powrotu do sportu jest wspólnym ustaleniem sztabów wspierających zawodnika i polega na określeniu realnego ryzyka rekontuzji w odniesieniu do wyników funkcjonalnych, dynamometrycznych i zakresu realizacji protokołu.

1 h

12.2023

Dynamometria.

O tym jak korzystać z technologii w poszukiwaniu kluczowych deficytów, lecz bez trwonienia ograniczonego czasu i bez wpadania w błąd 'paraliżu analizy' czy 'fizycznej zawiści' (skrajnej wiary w liczby opisujące złożone zachowania).

1.5 h

01.2024

Wytyczne późnej fazy.

Zalecenia treningowe i sportowe w okresie rozwoju wydajności, stopniowych ekspozycji na sportowe drille, powrotu do kontaktu i ostatecznie do pełnego treningu ze wskazaniami progresji w treningu zespołowym i indywidualnym.

1.5 h

01.2024

Ćwiczenia późnej fazy.

Encyklopedia ćwiczeń dobieranych względem aktualnego profilu atletycznego zawodnika wraz z zaawansowanymi korekcjami nerwowo-mięśniowymi  zorientowanymi (najczęściej) na słabą wydajność czynności dynamicznych.

1 h

01.2024

Powrót do wydajności.

Powrót do stanu sprzed kontuzji jest celem rehabilitacji atletycznej po ACLR, którą zaleca się kontynuować po zakończeniu fazy późnej, w celu utrwalenia efektów prewencyjnych i redukowania strachu przed ponowną kontuzją.

1 h

01.2024

Perspektywa neuronaukowa.

Więcej informacji wkrótce.

Planowany na 2024

Izometria w rehabilitacji.

Więcej informacji wkrótce.

Planowany na 2024

Odbudowa wydolności.

Więcej informacji wkrótce.

Planowany na 2024

Stretching medyczny.

Więcej informacji wkrótce.

Planowany na 2024

PODSUMOWANIE

Orientacyjna objętość czasowa webinarów dla części ACLR w 2023 roku.

21 h

=

2024.

Temat

Opis

Czas

Termin

Pachwina.

Więcej informacji wkrótce.

Planowany na 2024

Staw ramienny.

Więcej informacji wkrótce.

Planowany na 2024

Tkanki miękkie.

Więcej informacji wkrótce.

Planowany na 2024

bottom of page