top of page

PAWEŁ KRÓTKI–BOROWICKI
Przygotowanie motoryczne
Fizjoterapia sportowa

Cześć!
Ilość zmiennych które należy brać pod uwagę podczas planowania rehabilitacji sportowej jest ogromna.
Czas gojenia tkanek, schematy serii i powtórzeń, dawki powtórzeń maksymalnych i powtórzeń w rezerwie, zakresy ruchu, tempo egzekucji ćwiczeń, fazy czynności mięśni wyrażają ważną, lecz jedynie analityczną część postępowania z kontuzją.

Na dokładkę dochodzi niepowtarzalny obraz kliniczny każdego pacjenta, który w wyniku realizacji protokołu rehabilitacyjnego poddawany jest złożonym procesom adaptacji strukturalnej i funkcjonalnej.

Specyficznym zadaniem ich oddziaływania na nadwyrężony organizm i psychikę sportowca jest powrót do wydajności atletycznej sprzed urazu i ponowne przygotowanie "całego człowieka" do wymagań wyczynu sportowego.
Kontakt.
Dołącz do Newslettera.
Uporządkowane!
Nawigowanie procesem rehabilitacji sportowej łączy w sobie rozwiązania proste tj. kierowanie się wytycznymi ogólnymi oraz środki skomplikowane i twórcze, będące częścią sztuki nauczania i nabywania specjalnych umiejętności sportowych.
Ich właściwy dobór powinien wspierać indywidualizację, specyfikę sportu oraz taki zakres metod, które są w zasięgu faktycznych możliwości danej praktyki medycznej.

Polega on na stworzeniu popartej wiedzą naukową struktury, która obejmuje niezbędne założenia medycyny sportowej, bezpieczną ścieżkę progresji ćwiczeń, spójną komunikację, podział odpowiedzialności i wspólny dla całego zespołu klinicznego pomiar postępu przy użyciu dostępnej wiedzy i innowacji technologicznych.
Twórz teraz!
Nauka tworzenia kompleksowych struktur rehabilitacji atletycznej z możliwością konsultowania swoich prac stanowi nowość i innowację na polskim rynku szkoleń.

Chętnie podzielę się swoim +14-letnim doświadczeniem klinicznym w pracy zarówno jako utytułowany fizjoterapeuta oraz trener przygotowania motorycznego, który nie jest wyłącznie "edukatorem", lecz pasjonatem dydaktyki z wieloletnim stażem w sporcie.

Pomogę w syntezie prawidłowych (perfekcyjne nie istnieją) aspektów Twojej pracy i nabycia elokwencji w nauczaniu motorycznym, dzięki czemu zasadność treningu stosowanego w rehabilitacji sportowej stanie się dopasowana do Twojej wyjątkowej praktyki klinicznej.

FRAMEWORK to rama kompleksowego procesu rehabilitacji atletycznej, dopasowana do Twoich unikalnych realiów pracy oraz dostępności środków treningowych i technologii sport science—maksymalnie zorganizowany program postępowania, zyskujący co raz większe uznanie w praktyce klinicznej oraz treningu motorycznym światowego poziomu..
Program obejmuje różne opcje dostępu do webinarów online, bazy +750 ćwiczeń, komunikatora Slack oraz interaktywnych narzędzi do tworzenia kompleksowych struktur rehabilitacji wraz z możliwością konsultowania swoich indywidualnych programów rehabilitacyjnych.

Lata następne pozwolą mi skupić się na strukturyzowaniu  pozostałych urazów oraz dalszym rozszerzaniu projektu klasyfikowania ruchu człowieka, którym dzielę się z uczestnikami w ramach bazy ćwiczeń.
Edukacja i konsultacje.
Seria szkoleń adresowana do lekarzy, fizjoterapeutów oraz trenerów, dla których ruch i motoryka człowieka – będące niezastąpionym środkiem usprawniania – wciąż pozostają nieodszyfrowaną (w pełni) enigmą.
Pomimo tego odbudowa deficytów motorycznych, reorganizacja umiejętności i bezpieczny powrót do sportu są całkowicie realne i możliwe do osiągnięcia, jeśli stosowany protokół oparty jest na modelu kompleksowej rehabilitacji atletycznej.

​Przeszkodą w realizacji całości jego założeń są częste ograniczenia czasu, sprzętu, technologii, komunikacji, finansów, a także konstruktywnej wiedzy, która tłumaczy hierarchię wdrażania praktycznych rozwiązań treningowych od–A–do–Z.
Do wspomnianych ogólników warto dodać subiektywne symptomy, które często przeszkadzają, nie pozwalając na poruszanie się bez popełniania błędów i kompensacji.
Proste?

​Struktura rehabilitacji tworzy czytelne ramy postępowania:

  • stanowi punkt odniesienia dla czasu leczenia po urazie.

  • ułatwia tłumaczyć deficyty motoryczne na właściwe metody korekcyjne.

  • włącza w proces samego zawodnika, będącego centralną postacią rehabu.

  • pozwala przezwyciężać ograniczenia czasu, wyposażenia i rozwiązań high-tech.

  • upraszcza realizację założeń atletycznych tj. plyometria czy powrót do biegania.

  • podkreśla znaczenie roli lekarza, fizjoterapeuty, trenera i psychologa sportu.

Przede wszystkim zaś uczy porządku, profesjonalizmu, racjonalnego myślenia, praktycznej implementacji rozwiązań, transparentnej dokumentacji medycznej, przystępnej komunikacji, interdyscyplinarnego dzielenia decyzji o powrocie do sportu oraz kontrolowania wyzwań jakie stawia kompletna rehabilitacja atletyczna.

Od–A–do–Z.
Podstawy rehabilitacji klinicznej.
Wykład wprowadzający nt. teorii nauk, a w szczególności o relatywnie młodej dziedzinie 'sports science' stosowanej we współczesnej medycynie sportowej, z przykładami wiedzy uniwersalnej, stosowanej, złożonej i praktycznej.

Klasyfikacja ruchu człowieka.

Systematyka ruchu człowieka wciąż pozostaje jednym z najmniej ścisłych obszarów nauk sportowych. Prelekcja omówi utarte, ogólne i innowacyjne modele klasyfikacji najważniejszych ćwiczeń stosowanych w rehabilitacji.

Zasady rehabilitacji atletycznej.

Od podstaw po wydajność, czyli tzw. 'performance'. Spektrum atletyczne obejmuje ścieżkę rozwoju, tworzącą "kręgosłup" każdego protokołu, który ma za zadanie przygotować zawodnika do bezpiecznego powrotu do sportu.

Struktura od podstaw.

Program rehabu dla ACLR pełni modelową rolę dla omawianych w literaturze  protokołów konwencjonalnej rehabilitacji pooperacyjnej, dlatego jeśli chcesz usprawnić wyniki swoich procedur, zacznij do 'frameworka' dla kolana.

Wytyczne kliniczne.

Od podstaw po wydajność, czyli tzw. 'performance'. Spektrum atletyczne obejmuje ścieżkę rozwoju, tworzącą "kręgosłup" każdego protokołu, który ma za zadanie przygotować zawodnika do bezpiecznego powrotu do sportu.

Periodyzacja w rehabilitacji.

Właściwa periodyzacja wzbogaca rehabilitację o cechy: cykliczności, która umacnia korzystne adaptacje oraz różnorodności, która redukuje monotonię. Stymulacja wzrostu może przebiegać liniowo, falująco i czasem też blokowo.

NMES i BFR w rehabilitacji medycznej.

Praktyczne kompendium wiedzy o pasywnych formach hamujących sprawność we wczesnym okresie pooperacyjnym wraz z bogatą prezentacją ćwiczeń okluzyjnych obejmujących niskie–umiarkowane–wysokie obciążenia. 

Metody korekcji chodu.

Zdolności lokomocyjne stanowią ważną część rozwoju kontroli motorycznej, która oparta jest na nauce koordynacji i rytmu, osadzonej w realiach percepcji zewnętrznej, którą warto kształtować ponad zwyczajną korekcję chodu.

Trening oporowy w rehabilitacji.

Program rehabu dla ACLR pełni modelową rolę dla omawianych w literaturze  protokołów konwencjonalnej rehabilitacji pooperacyjnej, dlatego jeśli chcesz usprawnić wyniki swoich procedur, zacznij do 'frameworka' dla kolana.

Ścieżka plyometrii.

Program rehabu dla ACLR pełni modelową rolę dla omawianych w literaturze  protokołów konwencjonalnej rehabilitacji pooperacyjnej, dlatego jeśli chcesz usprawnić wyniki swoich procedur, zacznij do 'frameworka' dla kolana.

Powrót do biegania.

Program rehabu dla ACLR pełni modelową rolę dla omawianych w literaturze  protokołów konwencjonalnej rehabilitacji pooperacyjnej, dlatego jeśli chcesz usprawnić wyniki swoich procedur, zacznij do 'frameworka' dla kolana.

Testowanie performance.

Program rehabu dla ACLR pełni modelową rolę dla omawianych w literaturze  protokołów konwencjonalnej rehabilitacji pooperacyjnej, dlatego jeśli chcesz usprawnić wyniki swoich procedur, zacznij do 'frameworka' dla kolana.

Metody specjalne rehabilitacji.

Kontakt.

Odbudowa wydolności w rehabilitacji.

Program rehabu dla ACLR pełni modelową rolę dla omawianych w literaturze  protokołów konwencjonalnej rehabilitacji pooperacyjnej, dlatego jeśli chcesz usprawnić wyniki swoich procedur, zacznij do 'frameworka' dla kolana.

Przypadki kliniczne.

Program rehabu dla ACLR pełni modelową rolę dla omawianych w literaturze  protokołów konwencjonalnej rehabilitacji pooperacyjnej, dlatego jeśli chcesz usprawnić wyniki swoich procedur, zacznij do 'frameworka' dla kolana.

Powrót do sportu i wydajności.

Program rehabu dla ACLR pełni modelową rolę dla omawianych w literaturze  protokołów konwencjonalnej rehabilitacji pooperacyjnej, dlatego jeśli chcesz usprawnić wyniki swoich procedur, zacznij do 'frameworka' dla kolana.

bottom of page