top of page

PAWEŁ KRÓTKI–BOROWICKI

Performance Coach
Physiotherapist 

TESTOWANIE W REHABILITACJI
Z PODSTAWAMI DATA SCIENCE.
Prezentacja aktualnych jakościowych i ilościowych +50 praktyk stosowanych w rehabilitacji medycznej dla potrzeb testowania poziomu sprawności i performance, oparta na elementarnych założeniach analitycznych i technologicznych w taki sposób, by nie stracić z oczu człowieka.

Wspieranie zdrowia i sprawności co raz częściej wiąże się z nadmiarem informacji. Jako źródło wskazówek rozszerzających subiektywne pojmowanie procesu usprawniania, nadrzędnym celem zarządzania różnymi zasobami danych jest wsparcie w podejmowaniu lepszych decyzji leczenia.
Webinar dedykowany lekarzom, fizjoterapeutom i trenerom motoryki, którzy wspierają aktywną i atletyczną część populacji w powrocie do sportu oraz osobom prowadzącym oddziały rehabilitacji.
ZAPISZ SIĘ!
Webinar 18.06 wraz z tygodniowym dostępem do nagrania spotkania.

350 PLN
 • Webinar jest syntezą najważniejszych praktyk testowania sprawności i performance w pracy fizjoterapeuty i trenera, pracujących z kontuzjowanymi sportowcami.

  18.06 | 20:15–22:30 (2-2.5h).

  Kursanci otrzymują link do spotkania live, jego nagranie (dostępne przez ok. 1 tydzień), prezentację PDF oraz inne multimedia.

 • Szkolenie prowadzone jest w modelu evidence–based practice (EBP) i w zgodzie z podejściem stawiającym zawodnika w centrum (athlete–centred approach).

  Treści odnoszą się dodatkowo do:

  – miękkich zasad nauki motorycznej. 

  – praktyczności, a nie teoretyzowania.

  – autentyczności (to mój chleb powszedni).
  – standardów topowych klinik sportowych.

  – obiektywizacji tj. data–driven rehab.

  Organizator wkłada wszelki wysiłek, by niniejsze szkolenie stało się dla każdego uczestnika wyjątkowym doświadczeniem edukacyjnym, które wyniesie kompetencje zawodowe na wyższy poziom.

 • Paweł Krótki–Borowicki.

  Więcej informacji: BIO.

TESTOWANIE W REHABILITACJI Z PODSTAWAMI DATA–SCIENCE.

​Przedstawiam kolejny w kolekcji otwartych webinarów produkt poświęcony kompleksowym założeniom testowania i zarządzania obszernymi zasobami danych w praktyce rehabilitacji sportowej w ujęciu information–based.

Spotkanie podzielone będzie na dwie części: (1) w pierwszej podzielę się zbiorem +50 aktualnie stosowanych i powszechnych w praktyce fizjoterapii i motoryki metod testowania, a (2) w drugiej pokażę jak organizować sobie ich interpretację, by wspierać jakość, integralność i przejrzystość.

Praktyczny start sprawi, że uczestnicy zapoznają się ze kompleksowymi metodami testowania, tworzącymi wyjątkowy kontekst dla nabywania podstawowych umiejętności analitycznego wnioskowania przy użyciu rozległej tkanki danych.

WSTĘP:
 
 1. jawne i ukryte testowanie pacjenta.
 2. ​zmienne programu treningowego.
 3. ​ocena pojemności na obciążenie.
 4. ​testowanie pośrednie (curriculum).

PRAKTYYKA:
 
 1. diagnostyka kliniczna (case study).
 2. wstępne testowanie przesiewowe.
 3. obrazowanie ruchowe (screening).
 4. ocena stopnia mobilności ogólnej.
 5. mobilność specjalna (case study).
 6. ​dynamometria siły mm. (peak force, RFD).
 7. goniometria RoM przy użyciu Dynamo.
 8. izokinetyka Biodex (case study).
 9. analiza chodu i techniki biegania.
 10. równowaga i propriocepcja.
 11. proste testy siły funkcjonalnej.
 12. testowanie pojemności (1–leg sq, 1/2–leg bridge).
 13. hop testy w rehabilitacji kd.
 14. dynamometria SQJ, CMJ, HOP.
 15. siła i moc (przeciętna i szczytowa).
 16. metryki EUR, RSI/RSImod, DSI i inne.
 17. analiza sił w ujęciu trójfazowym.
 18. ocena sprężystości i sztywności.
 19. benchmarki naukowe i normatywne.
 20. metryki lokomocyjne GPS (case study).

​DATA–SCIENCE:
 
 1. podstawowe założenia data–science.
 2. porządkowanie dostępnych źródeł inputu.
 3. metody wizualizacji i interpretowania danych.
 4. wskazywanie kluczowych barier sprawności.
 5. translacja danych na praktyczne rozwiązania.
 6. ograniczenia poznawcze i paraliż analizy.
 7. przykładowy framework testów w rehabilitacji.
 8. ochrona danych zawodnika i drużyny sportowej.
WCZESNA WPŁATA
1 moduł szkolenia z metodyki treningu w rehabilitacji atletycznej kończyny dolnej w ramach wczesnej wpłaty:

1950 PLN | 2150 PLN (do 1.07).
2150 PLN (po 1.07).

Okienko nieaktywne dopóki obowiązuje wczesna wpłata.
NORMALNA WPŁATA
Zamów kurs z dostępem do +1200 ćwiczeń w Leksykonie za 50% wartości (zawiera rok dostępu do bazy ćwiczeń):

2850 PLN | 3550 PLN (do 1.07).
KOMBO Z LEKSYKONEM
SUGAM MITTAL
FIZJOTERAPEUTA
Szkolenie u Pawła to jedna z najlepszych inwestycji w siebie. Materiały, prelekcje przygotowane i dopieszczone w każdym detalu. Wiedza, doświadczenie oraz umiejętność dzielenia się codzienną praktyką pozwala lepiej zrozumieć i zgłębić cały proces rehabilitacji, nie tylko w zakresie urazów ACL. Prezentacje, plany treningowei filmy z ćwiczeniami umożliwiają później pracę przy niejednej dysfunkcji.
DOMINIK MILEWSKI
TRENER MOTORYKI
Poznałem Pawła w 2016 roku na organizowanym przez niego kursie pt. "trening funkcjonalny". Szczerze? Paweł położył u mnie podwaliny pod całkowicie niesztampowe i kreatywne traktowanie ruchu sportowców, ale i człowieka w ogóle. Od tego czasu śledzę nieustannie treści, które tworzy będące w dalszym ciągu dużą inspiracją. Mogę śmiało powiedzieć, że jest jednym z moich treningowych mentorów.
BARTOSZ SIATKOWSKI
TRENER MOTORYKI
Korzystam z wiedzy Pawła na wszystkie sposoby: od kursów online po stacjonarne. Nawet sam trenowałem pod jego okiem aby „łyknąć" trochę wiedzy i sprawdzić co rzeczywiście oznacza ‘art of coaching’. Jestem pod ogromnym wrażeniem jak kreatywnie, szczegółowo i w prostych słowach lub przykładach Paweł potrafi przekazywać swoją—mam wrażenie—niekończącą się wiedzę. 
BARTOSZ GROBELNY
FIZJOTERAPEUTA
Morze wiedzy przekazane przez niezwykle inspirującego nauczyciela. Sposób przekazu wiedzy sprawił, że nie tylko zgłębiłem nowe treści, ale także spojrzałem na pracę z klientami w zupełnie innym świetle. To doświadczenie otworzyło mi oczy na tematy, które są często pomijane w świetle edukacji specjalistów w branży, a stanowią trzon świadomego postępowania klinicznego.
WALERIAN SMOLANA
FIZJOTERAPEUTA
Gigantyczna wiedza merytoryczna w połączeniu z olbrzymią bazą ćwiczeń oraz świetnymi graficznymi propozycjami planów jest tym co najbardziej cenię sobie w jego szkoleniach.
Czytelna struktura progresji to spojrzenie a praktyczny obraz prowadzenia pacjentów po urazach, równocześnie bardzo kreatywny proces przełamujący utarte szlaki  tradycyjnego postępowania—absolutny game changer w mojej pracy zawodowej!
bottom of page