top of page

PAWEŁ KRÓTKI–BOROWICKI

Performance Coach
Physiotherapist 

TESTOWANIE W REHABILITACJI

Z PODSTAWAMI DATA–SCIENCE.

Prezentacja aktualnych jakościowych i ilościowych +50 praktyk stosowanych w rehabilitacji medycznej dla potrzeb testowania poziomu sprawności i performance, oparta na elementarnych założeniach analitycznych i technologicznych w taki sposób, by nie stracić z oczu człowieka.

Wspieranie zdrowia i sprawności co raz częściej wiąże się z nadmiarem informacji. Jako źródło wskazówek rozszerzających subiektywne pojmowanie procesu usprawniania, nadrzędnym celem zarządzania różnymi zasobami danych jest wsparcie w podejmowaniu lepszych decyzji leczenia.

Webinarium dedykowane lekarzom, fizjoterapeutom i trenerom przygotowania motorycznego.

18.06.2024 | wtorek
CAŁY ŚWIAT

LIMIT: 100 OSÓB

PIERWSZA EDYCJA

 • Webinar jest syntezą najważniejszych praktyk testowania sprawności i performance w pracy fizjoterapeuty i trenera, pracujących z kontuzjowanymi sportowcami.

  28.05 | 20:15–22:30 (2-2.5h).

  Kursanci otrzymują link do spotkania live, jego nagranie (dostępne przez ok. 1 tydzień), prezentację PDF oraz inne multimedia.

 • Paweł Krótki–Borowicki.Więcej informacji: BIO.

 • Szkolenie prowadzone jest w modelu evidence–based practice (EBP) i w zgodzie z podejściem stawiającym zawodnika w centrum (athlete–centred approach).

  Przekazywana wiedza ma charakter:

  – nauczania motorycznego w sporcie. 

  – praktyczności, a nie teoretyzowania.
  – standardów topowych klinik sportowych.

  – obiektywizacji tj. data–driven rehab.

  Organizator zobowiązuje się włożyć wszelki wysiłek w to, by niniejsze warsztaty stały się dla każdego uczestnika wyjątkowym doświadczeniem edukacyjnym, które wyniesie kompetencje zawodowe na wyższy poziom.

TESTOWANIE W REHABILITACJI Z PODSTAWAMI DATA–SCIENCE.

Przedstawiam kolejny w kolekcji otwartych webinarów produkt poświęcony kompleksowym założeniom testowania i zarządzania obszernymi zasobami danych w praktyce rehabilitacji sportowej w ujęciu information–based.

Spotkanie podzielone będzie na dwie kluczowe części: (1) w pierwszej podzielę się zbiorem +50 aktualnie stosowanych i powszechnych w praktyce fizjoterapii i motoryki metod testowania, a (2) w drugiej pokażę jak organizować sobie ich interpretację, by wspierać jakość, integralność i przejrzystość. Praktyczny start sprawi, że uczestnicy zapoznają się ze kompleksowymi metodami testowania, tworzącymi wyjątkowy kontekst dla nabywania podstawowych umiejętności analitycznego wnioskowania przy użyciu rozległej tkanki danych.

WSTĘP:

— data–driven czy information–based?

— jawne i ukryte testowanie pacjenta.
— zmienne programu treningowego.

— ocena pojemności na obciążenie.

— testowanie pośrednie (curriculum).
 

PRAKTYYKA:

 

— diagnostyka kliniczna (case study).

— wstępne testowanie przesiewowe.

— obrazowanie ruchowe (screening).

— ocena stopnia mobilności ogólnej.
— mobilność specjalna (case study).

— dynamometria siły mm. (peak force, RFD).

— goniometria RoM przy użyciu Dynamo.

— izokinetyka Biodex (case study).

— analiza chodu i techniki biegania.

— równowaga i propriocepcja.

— proste testy siły funkcjonalnej.

— testowanie pojemności (1–leg sq, 1/2–leg bridge).

— hop testy w rehabilitacji kd.

— dynamometria SQJ, CMJ, HOP.
— siła i moc (przeciętna i szczytowa).

— metryki EUR, RSI/RSImod, DSI i inne.

— analiza sił w ujęciu trójfazowym.

— ocena sprężystości i sztywności.

— benchmarki naukowe i normatywne.

— metryki lokomocyjne GPS (case study).

DATA–SCIENCE:

 

— podstawowe założenia Data–Science.

— porządkowanie dostępnych źródeł inputu.

— metody wizualizacji i interpretowania danych.

— wskazywanie kluczowych barier sprawności.

— translacja danych na praktyczne rozwiązania.

— ograniczenia poznawcze i paraliż analizy.

— przykładowy framework testów w rehabilitacji.

— ochrona danych zawodnika i drużyny sportowej.

REJESTRACJA

Webinar TEST 18.06

Poniżej znajdziesz odnośnik do rejestracji w webinarze. Pamiętaj, że niniejszy produkt możesz też zamówić w pakiecie ze stacjonarnymi warsztatami, które planowane są na 18–19.05 w Warszawie (dokładne info na sąsiednim kafelku).

 

350 PLN (pojedynczy webinar).

WEBINAR
TESTOWANIE W REHABIE

18.06 | wtorek

350 PLN

W PAKIECIE Z
PLYOMETRIA W REHABIE
POWRÓT DO BIEGANIA

18–19.05 | weekend


2500 PLN

bottom of page